Sistema tarifari
Targeta intermodal
Horaris
Incidències
Horaris


En el següent enllaç podràs veure el llistat complet d'horaris del servei tren-bus.
horaris bus + tren:
També podràs consultar els horaris en les fitxes de cada estació on hi ha disponible el servei bus + tren.

horaris especials:
Els dies que els SFM posin a la teva disposició algun servei especial ho podràs consultar aquí.


 
ATENCIÓ - Tots els viatgers dels trens amb origen o destinació a Sa Pobla o Manacor han de fer transbordament a l’estació d’Enllaç. Per a qualsevol dubte, adreçau-vos al personal d'SFM.
Consultau els nous horaris.Tren: Trajecte i freqüències
Intermodal/Palma - Inca - Sa Pobla - Manacor


Metro de Palma: Trajecte i freqüències
Metro Palma - UIBFUNDACIÓ FERROCAIB Una APP a tot tren Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat Fons Europeus de Desenvolupament Regional Transport de les Illes Balears Fundación de Ferrocarriles Españoles Via verda Manacor-Artà